BPH’da PLAZMA KİNETİK TUR Prostat:

Benign prostat hiperplazisine(BPH) bağlı görülen idrar yakınmaları, yaşlanan erkeklerde sık görülen ürolojik hastalıklardan biridir. Orta ve şiddetli şikayetleri olan ve ilaç tedavisinden yarar görmeyenlere cerrahi tedavi önerilmektedir. Asıl tedavi cerrahidir, ilaçlar tedavi edici değil günü kurtarıcıdır. Günümüzde prostat cerrahisinin %90-95 i kapalı prostat ameliyatı olarak yapılmaktadır.

Kapalı prostat ameliyatlarında hastanın idrar kanalından girilir ,özel geliştirilmiş kameralar ve endoskopi aletler kullanılır ve görüntüyü sağlamak için su kullanılır. Prostatın  herhangi bir enerji kaynağı kullanılarak yakılması , buharlaştırılması ve kesilmesi esasına dayanır.

-Monopolar elektrik enerjisi(TUR)

-Bipolar plazmakinetik enerjisi(plazma kinetik TUR),

-Lazer enerjisi(Holmiyum,greenlight) ,

Plazmakinetik TUR için bipolar TURP, plazma kinetik rezeksiyon, plazma kinetik vaporizasyon ve salinle TUR (TURIS) gibi isimlerde kullanılmaktadır. Plazma kinetik yöntemiyle prostat ameliyatlarının yanısıra, mesane kanserlerinin ve idrar kanalı darlıklarının kapalı yöntemle tedavisi de gerçekleştirilebilir.
Plazmakinetik TURP ameliyatı genel anestezi veya belden aşağısını uyutan spinal veya epidural anestezi ile yapılır.Alt idrar yolundan, yaklaşık bir kalem kalınlığında metal bir tüp penis içinden üretraya geçirilir.Bu tüp yaklaşık 30 cm uzunluğunda olup sıvıların akımın kontrol eden kapakları olan, bir ışık kaynağına sahip ve optik bir sistem yardımıyla dokuları görmeye, elektrik akımı ile kesmeye ve kan damarlarını yakmaya yarayan bir aletin (rezektoskop) geçmesine olanak sağlar. Plazmakinetik özellikte bipolar elektrik enerjisi ve saline (serum fizyolojik) irrigasyon sıvısı kullanılarak prostat dokusu ince parçalar halinde kesilir  ve dışarı alınır. İrrigasyon sıvısı operasyon boyunca kesilen dokuları ve kanı temizlemek için tüp içinden sürekli akar. Bu parçalar incelenmek üzere patoloji laboratuarına gönderilir. Girişim 1-1,5 saat kadar sürer. İşlemin sonunda mesaneye sonda konur ve bu yolla idrar mesaneden dışarı alınır.Sonda içeriyi serumla devamlı yıkama ve içerdeki sıvıyı dışarı boşaltmaya uygun bir yapıda olarak üç kanallıdır.İlk gün devamlı ırrigasyon yapılır. 2 gün sonra sonda çekilir ve hasta rahat ve güzel işedikten sonra taburcu edilir.Bir hafta istirihat sonu işine başlar . Hasta özel hayatına aynı standartta devam edebilir. Ameliyatın başarı şansı %90-100 arasındadır. Başarıdan kasıt hastanın rahat idrar yapmasıdır.

Monopolar TUR sistemlerde hastanın vücudundan elektrik akımı geçer. Ancak bipolar Plazma Kinetik TUR sistemde Hastadan elektrik akımı geçmez.Bu nedenle kalp pili kullanan hastalara bile güvenle uygulanabilir.

Koagülasyon(Kanama kontrolü) için monopolar TUR sistemde 500-800 voltaj kullanılırken, bipolar sistemde daha düşük voltaj (65-120 V) uygulanılır. Düşük enerji kullanır ve enerji yalnızca prostata temas ettiği noktayı etkiler etraf dokuya zarar vermez. Bu nedenle;

– İyileşme daha çabuk olur ,

-Standart monopolar TURP’dan daha düşük oranda irritatif yakınmalar görülmektedir.

– İşlem sonrası idrar kanalında veya idrar torbasının çıkışında darlık olma ihtimali vardır.Plazma kinetik TUR ameliyatlarında ise darlık gelişme ihtimali klasik monopolar TUR ameliyatlarında çok daha düşüktür.

En büyük avantajı kullanılan irrigasyon sıvısının fizyolojik %0.9 salin olması ve bu nedenle de TUR sendromu riskinin azalmasıdır. Klasik yöntemle uygulanan monopolar TUR ameliyatlarında görüntü sağlamak için kullanılan sıvıya bağlı olarak yüzde 1-2 ihtimalle TUR sendromu (Ölimcül Kalp ve böbrek yetmezliği) dediğimiz problem gelişebilir. TUR sendromu, kullanılan sıvının vücuda geçerek vücuttaki sodyum miktarını düşürmesidir. Plazma kinetik yöntemde görüntü sağlamak için kullanılan sıvı serum fizyolojiktir. Dolayısıyla bu sıvı vücuda geçse dahi TUR sendromuna neden olmaz.Böylece daha uzun süre ve güvenli çalışmak mümkün olduğu için daha büyük prostatlar (100 gr-120 gr) bile plazma kinetik ile kapalı ameliyat olabilir.

Plasmakinetik enerjisi ile kanama riski minimaldir.Bu nedenle;

– Görüntü daha nettir daha rahat çalışma imkanı sağlar.

-Operasyon süresi daha kısadır

-Her türlü prostata uygulanabilinir.( büyük prostat, orta lop , iltihablı prostatlar ve prostat kanseri)

-Ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimalinin en düşük olduğu yöntem Plazma Kinetik’tir

Lazer ameliyatlarında operasyon sırasında kanama riski en düşüktür. Bu nedenle kan sulandırıcı kullanan veya ciddi kanama problemi olan hastalarda lazer prostat ameliyatları tercih edilir.

Monopolar TURP’da önemli sorunlardan biri de ameliyat sırasında veya sonrasında kanama olması, pıhtılara bağlı sonda tıkanması ve transfüzyon(kan nakli) gereksinimidir. Böylece sonda daha uzun kalır ve iyileşme geç olur.Bipolar teknolojideki hemostatik özellik bu sorunu azaltmaktadır.Plazma kinetik prostat ameliyatı ise TURP a göre daha az, lazere göre biraz daha fazla kanama riski olan bir yöntemdir .

Plazma Kinetik yönteminde, ameliyat sırasında çıkarılan parçalar , doku incelemesine (Patoloji) gönderilir. Gizli kanser varsa tesbiti ve tedavi imkanı olur.Lazer ile yapılan ameliyatlarda doku çıkarılmadığı için plazma kinetik tedavi bu açıdan da avantajlıdır.

Cinsel fonksiyon bozuklugu yaparmı?
Peniste sertleşmeyi sağlayan sinirler , ve damarlar prostat kapsülünün (kabuğu) dışında bulunur, ameliyat ise prostat kapsülünün içinden yapılır. Kapsül zarar görmedikçe veya anormal anatomik varyasyon olmadıkça penis fonksiyonun zarar görmez,ereksiyon bozulmaz.

Ancak aşırı kanama sırasında ,görüntü bozulup, operasyon kontrolunün  kaybedilip kapsül yaralanması ve sonucunda ereksiyon sinirinin zarar görme riski az da olsa vardır.Bu nedenle cerrahın tecribesi çok önemlidir. Cerrahi sonrası sinir yaralanmasına bağlı olarak nadir olarak ereksiyonda orta derecede bir zorlanma ve azalma meydana gelebilir ve ilaç tedavisine ihtiyaç duyulabilir.

Bir çok hastada da ileri yaş nedeniyle ereksiyon bozukluğu zaten vardır ,buna bazıları hiç önem vermezler ve dert etmezler ,bazı hastalar ise suçu ameliyata atarlar.

Plazma kinetik TUR düşük enerjili ,dokuya zararı az,kanama minimal ve görüntü iyi olduğu için cinsel fonksiyonları bozma riskide çok azdır.Bir aylık nekahat döneminden sonra sekse izin verilir.

Fakat tüm kapalı ameliyatlardan sonra genellikle cinsel münasebette meni dışarı akmaz (kuru boşalma,dry ejekulat).Bunun hastaya bir zararı yoktur,meni ilk idrar ile mesaneden dışarı atılır. Hastada doğal yolla çocuk olmaz ama ileri yaşlarda hastalar bunu önemsememektedirler.

Kapalı Prostat ameliyatları idrar kaçırma yaparmı?
İlerliyen teknoloji ve görüntüleme yöntemleri ile idrar tutan kapakçığın (sfinkter) zedelenmesi çok nadirdir.Cerrahın kabiliyeti ve tecrübeside çok anlamlıdır.

Cerrahi sonrası üriner inkontinans (idrar kaçırma) nadir olarak meydana gelebilir .( % 1den az) Ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimalinin en düşük olduğu yöntem Plazma Kinetik’tir

Kapalı Prostat ameliyatları tekrarlarmı?
Uzun dönem takiplerde reoperasyon oranları monopolar ve bipolar TURP için benzer bulunmuştur . Ama tekrar operasyon riski laserde en yüksektir.

Ameliyat olmaması durumunda neler olabilir?
Girişimin yapılmaması mevcut işeme şikayetlerinin şiddetlenmesi, sık idrar yolu enfeksiyonları, mesanedeki idrarı boşaltamamaya bağlı taşma şeklinde idrar kaçırma, idrar yapamama, sonda takılması, mesanede taş oluşumu, idrarda kanama , böbreklerinizde şişme ve böbrek fonksiyonlarında kayba ve üre hastalığına yol açabilir.

Yaş ilerledikçe ameliyat riski artacak ,iyileşme zor ve yavaş olacaktır.

Ayrıca ameliyat çok gecikirse ,mesane atonisi(Tembelliği) nedeniyle ,prostat alınsa bile rahat ve iyi idrar yapılamaz ve aralıklı sonda gerekebilir.

Niye Plazmakinetik TUR’u seçeyim?
-Serum fizyolojik kullanıldığı için ölümcül olan su zehirlenme riski yoktur.

-Tüm prostatlar özellikle büyük prostatlarda kapalı çıkarılabilinir

-Çıkan parçalar patolojide incelenir kanser varsa tesbiti ve tedavi imkanı olur.

-Kanama riski minimaldir

-Görüntü daha nettir daha rahat çalışma imkanı sağlar.

-Operasyon süresi daha kısadır.

-Düşük enerji kullanır ve enerji yalnızca prostata temas ettiği noktayı etkiler etraf dokuya zarar vermez.

-Kalp pili kullanan hastalara bile uygulanabilir

-Ereksiyon bozukluğu yapmaz

-Sonda süresi çok kısadır.

-Operasyon sanrası iyileşme daha kısa süre alır.

-Maliyeti daha ucuzdur

Bipolar TUR’nin fonksiyonel sonuçları klasik monopolar TUR ile benzer ve genel olarak komplikasyon oranları klasik TUR’den daha düşüktür. Laser operasyonları pahalı ve reoperasyon oranları yüksektir ancak kanama riski fazla olanlarda avantajlıdır.

İdeal bir kapalı ameliyat hastanın yakınmalarında, yaşam kalitesinde ve idrar akım hızında uzun süreli ve kalıcı düzelmeler sağlamalıdır.

Sonuç olarak, 21. yüzyılda tecrübeli ellerde prostat büyümesinde PlazmakinetikTUR altın standart operasyon olmuştur

İlgili Videolar:

https://www.youtube.com/watch?v=VlYEiafbvzE

https://www.youtube.com/watch?v=IdqHXQ3ZQpg

https://www.youtube.com/watch?v=XA3MbuMi-z8

https://www.youtube.com/watch?v=6A_w_rIriJ