Ultrasonografi

Ürolojik hastalıkların önemli bir kısmında birinci basamak tanı yöntemi haline gelen ultrasonografi işlemi merkezimizde zaman kaybına yol açmadan yapılabilmektedir.

Bladder Scan

Mesane ve prostat hastalıklarında mesanede kalan artık idrar miktarını sonda takılmasına ihtiyaç kalmadan saptayan cihazdır. Tanıda yardımcı olur gereksiz bir çok işlemi ortadan kaldırır.

Üro Flowmetre

İdrar akım hızı. İdrar süresi ve yapış şeklini saptayarak mesane ,prostat ve urethra (Sidik borusu) ile ilgili birçok hastalığın teşhisinde çok önemli bilgiler sağlar.

Sistoskopi

Işıklı bir cihazla idrar borusundan içeri girilerek idrar torbası ve prostatın direkt gözlenmesi işlemidir. Özellikle mesane kanseri, mesane taşları ve prostat hipertrofisi olmak üzere birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. Rijid ve Fleksible olmak üzere iki tipi mevcuttur. Rijid olanlar genellikle anestezi altında yapılmalıdır. Fleksible sistoskopta anestezi uygulamasına gerek olmadığından muayenehane şartlarında ağrısız yapılabilmektedir.