İktidarsızlık Tedavisinde P-Shot (PRP) Nasıl Yapılır?

Hastadan damar yolu ile yaklaşık 10-20 ml kadar kan bu iş için özel olarak hazırlanmış pıhtılaşma önleyici ilaç ihtiva eden tüplere alınır. Alınan kan 15 dakika süren özel bir santrifüj işleminden geçirilir.

Santrifüj işleminden sonra kanın trombosit dışındaki hücreleri tüpün dibine çöker. Üzerinde trombositten zengin sarı renkli bir plazma sıvısı kalır. Bu üstte kalan sıvının dip kısmında trombositlerin daha da yoğun olduğu yaklaşık 1-2 ml lik bir bölüm vardır.

Özel filtre sistemi sayesinde her mililitre küpünde yaklaşık 1 milyon trombosit hücresi olan plazma, enjeksiyonun uygulanacağı enjektöre çekilir. Bu aşamadan sonra uygun teknikle 2 ml kadar sıvı penise enjekte edilir.

Uygulama, hazırlık kısmıyla birlikte toplam 30-45 dakika sürer.

Tedavi edilecek bölgeye göre, bir kez ya da belli aralıklarla 2-4 kez enjeksiyon yöntemi ile uygulanır. Uygulama sıklığı ve süreleri hakkında standartlar henüz yoktur .En başarılı şema şu şekildedir;Sertleşme sorununda PRP tedavisi iki-dört  haftada bir 3 kez yapılır. 6. ve 12. ayda tek doz olacak şekilde idame tedavi etkinliği artırır.

Bu gönderiyi paylaş


WeCreativez WhatsApp Support
Doktorunuza sormak istediklerinizi WhatsApp üzerinden hemen sorabilirsiniz.
Merhaba, sorularınızı bekliyoruz.